Apie įmonę

Pirmasis gamintojo ir/ar importuotojo žingsnis ir tai numato Atliekų tvarkymą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos įstatymai- atliekų sutvarkymas savo įmonės viduje bei teisingas pakuočių buhalterinės apskaitos vedimas. Ši prievolė reikalauja papildomų laiko bei lėšų sąnaudų, studijuojant ir gilinantis į Aplinkos ministerijos papildymus ir nutarimus įvairių atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Viešosios įstaigos „Ekologijos vizija“ aplinkosaugos specialistai, turintys penkiolikos metų darbo patirtį Aplinkosaugos srityje, siūlo Gamintojams ir Importuotojams abipusiai naudingą bendradarbiavimą,  prisiimdami Jūsų pareigą, numatytą Atliekų Tvarkymo Įstatyme, ir yra pasiruošę tapti Jūsų pagalbininkais bei konsultantais visais Aplinkosauginiais klausimais bei pakuočių ir pakuočių atliekų  buhalterinės apskaitos vedimo  klausimai.

Paslaugos

Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita

Jei įmonė pageidauja, ruošiame pilną visų pakuočių atliekų bei kitų atliekų apskaitą, prisiimdami pilną atsakomybę, bei ataskaitas ir deklaraciją.

Bendradarbiavimas

Atstovaudami įmones, glaudžiai bendradarbiaujame su Regioniniais aplinkos apsaugos departamentais.

Aplikosauginiai dokumentai

Visada pasiruošusi aplinkosaugos specialistų komanda profesionaliai parengs aplinkosauginius dokumentus.

Problemų sprendimas

Ieško palankiausių ir pigiausių sprendimų įmonėms iškilusioms aplinkosauginėms problemoms spręsti.

Teisės aktai

Žinome ir laiku pateikiame įmonėms visus pasikeitimus bei naujai priimtus teisės aktus aplinkosaugos srityje.

SUSISIEKITE SU MUMIS