Įstatyminė bazė

Atliekų tvarkymo įstatymas
LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas
LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas
Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka nuo 2009 01 01
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės
Dėl gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų tiekimo taisyklių patvirtinimo
Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamaisiais gaminiais deklaracija
Dėl gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo nuo 2009 06 03
Dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo: laidavimo sutarčių, perdirbimo užduočių
Dėl duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas rinkimo, kaupimo bei tolimesnio paskirstymo tvarkos aprašo