Paslaugos

VšĮ  „Ekologijos vizija“ konsultacinė aplinkosauginė įmonė, nuo 2006 metų sėkmingai dirbanti aplinkosaugos srityje.

Atsižvelgdama į Europos Sąjungos Parlamento ir tarybos direktyvos 1994/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo keliamus reikalavimus bei Lietuvos Respublikos įstatymus Atliekų tvarkymo srityje siūlo gamintojams ir importuotojams pilną paslaugų spektrą:

Konsultuoja gamintojus ir importuotojus pakuočių ir pakuočių atliekų, apmokestinamųjų gaminių, elektros ir elektroninės įrangos apskaitos vedimo klausimais. Apskaitos vedimo GPAIS sistemoje klausimais. Atvyksta pagal pageidavimą į įmonę esamai pakuočių ir atliekų apskaitos būklei įvertinti.

Vykdo apskaitą vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų informacinėje sistemoje – GPAIS:

1. Pakuočių ir pakuočių atliekų gamintojams ir/ar importuotojams;

2. Apmokestinamųjų gaminių gamintojams ir/ar importuotojams;

3. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir/ar importuotojams;

4. Alyvų atliekų gamintojams ir/ar importuotojams;

5. Cheminių medžiagų/ gamintojams ir/ar importuotojams, platintojams.

Parengia ir pateikia įmonėms visų rūšių pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos dokumentus. 

1. Įmonės aplinkos apsaugos būklės elementų priežiūrą

2. Pirminio atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymą GPAIS sistemoje

3. Įvairių  atliekų lydraščių pildymą GPAIS sistemoje

4. Pirminio atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pildymą GAIS sistemoje.

 

 Teikia paslaugas:

1. Įmonės aplinkos apsaugos būklės elementų priežiūrą;

2. Pirminio atliekų susidarymo, bei tvarkymo apskaitos žurnalo pildymą GPAIS sistemoje;

3. Įvairių atliekų lydraščių pildymą GPAIS sistemoje;

4. Sunaudotų cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos vedimas, bei ataskaitų tekimas IS „AIVIKS“ sistemoje. 

 

 Pildo deklaracijas, ataskaitas ir paraiškas, kurios privalomos pateikti Regioniniams Aplinkos Apsaugos departamentams bei Valstybinei Mokesčių inspekcijai.

 

 Prisiima pilną atsakomybę už atliekų apskaitos atitikimą reglamentuojantiems  teisės aktams.